03 ARALIK 2018 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                                

03 ARALIK 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1-      2019 Mali Yılında uygulanacak olan Vergi, Harç ve Ücretlere ait tarifeye Belediyemiz sınırları içerisindeki Belediyemizin sorumluluğundaki sokak ve caddelerde “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı ve Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin geçiş hakkı ücret tarifesinin, ücret kalemlerine göre eklenilmesi hususunda Encümen Kararı.

 

 

 

 

 

 

Soner ÇETİN 
       Belediye Başkanı

 

  

29.11.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI