4 OCAK 2019 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                  T.C

                                                                 ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                                           B A Ş K A N L I K                                                                                                                       

Konu : Meclis Gündemi          

                                                               

04 OCAK 2019 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                                        BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                                           OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireçocağı (Belediyeevleri) Mahallesi 7041 ada 5 parsel nolu gayrimenkulde bulunan Belediyemize ait 607/2607 (607m²) hissenin bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına devredilmesine ilişkin  Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Rapo
  2. Adana İli, Çukurova İlçesi, Karslılar Mahallesi 8319 ada 1 parsel nolu gayrimenkulde bulunan Belediyemize ait 1.000/2.000 (1.9574,50m²) hissenin bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına bedelsiz devredilmesi
  3. Çukurova İlçe Belediyesine ait 2019 Mali yılında uygulanacak olan Vergi, Harç ve Ücretlere ait tarifede Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ücret kalemlerinin eklenmesini hususunda Encümen Kararı.

 

 

 

                                                                                                                                                                             Soner ÇETİN         

                                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

 

 

 

03.01.2019

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

 Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI