6 NİSAN 2016 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

                                                                              ADANA İLİ

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                               

06 NİSAN 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. Beyazevler Mahallesi 7328 ada 4 parselde 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkinİmar, Kanunlar, Gençlik Spor,  Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  2. Çukurova İlçesi, Şambayadı Mahallesi 12295 ada, 3 parseli kapsayan 5.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile iligili Çukurova Belediye Meclisinin 01.04.2013 tarih ve 27 sayılı kararı hakkında Adana 2.İdare Mahkemesinin Esas 2013/1506, 2015/2310 Karar sayılı dosyasında 25.11.2015 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararının görüşülmesine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor,  Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu
  3. 2016 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi.
  4. Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliği.
  5. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki terör olayları sebebiyle bölgede zor günler geçiren mağdur olan ihtiyaç sahiplerine göndermek ve dağıtmak üzere kuru erzak alınması ile ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 2016 Mali Yılı Bütçesinden 100.000,00 TL.(yüzbintürklira) kullanılması ve Belediye Başkanına Yetki verilmesi
  6. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince Belediyemiz 2015 Faaliyet Raporu.

 

 

 

                                                                                                                       Soner ÇETİN          
                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

 

 

05.04.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI