5 HAZİRAN 2017 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                  T.C.

                                                          ADANA İLİ

                                       ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                   B A Ş K A N L I K

 

 Konu : Meclis Gündemi

 

                         05 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE

                     BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                               OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1. İlimiz Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesi 5094 ada, 2 parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

 

                                                                                                     Soner ÇETİN
                                                                                                   Belediye Başkanı

 

 

 

30.05.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI