3 kasım 2015 Meclis Gündemi

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

İ  L  A  N

03 KASIM 2015 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE 

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.  İlimiz Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi 7374 ada 1 nolu parselde 1/1000            ölçekli imar planı değişikliği.
  2. 2.  Adana İli, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı (Mahfesığmaz) Mahallesi,                   6033 ada 1 parselin Çukurova İmar İnş. Taah. San. Tic. A.Ş adına tahsisinin                   yapılıp-yapılmaması.

 

 

 

                                                                                                                           Soner ÇETİN              
                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

 

02.11.2015

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI