02 ARALIK 2013 MECLİS GÜNDEMİ

 T.C.                            

                                                      ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                                       B A Ş K A N L I K

                                                02  ARALIK  SALI GÜNÜ SAAT 17:00’DE

                                                BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1-      İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Kireçocağı (Belediyeevleri) Mahallesi,                  N34-C-21-A-3-A pafta, 7033 ada, 5 nolu parselin İmar Planı değişikliğine ilişkin, İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak Komisyon Raporu.

2-      Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 5.Maddesine uygun olarak Mimari Estetik Komisyonu kurulması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Kanunlar, Plan Bütçe, İmar, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği,  Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak Komisyon Raporu.

 

                                                                                                                                        Yıldıray ARIKAN         

      Belediye Başkanı      

 

 

 

28.11.2013

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md. V. S. EYİ

Başkan Yardımcısı A.ÖZKUL

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI