07 ŞUBAT 2017 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                          

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

                                  

07 ŞUBAT 2017 SALI  GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                   BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      Adana İli, Çukurova İlçesi, Kurttepe ve Kabasakal mahallelerinde yapılacak kadastro ekibinde görev yapabilecek 6 adet bilirkişi seçimine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 2.      İlimiz Çukurova İlçesi Kanalüstü(Toros) Mah, 6384 ada 7 parsel hakkında Adana 3.İdare Mahkemesi 2016/157 Esas Sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı.

 

  1. 3.      Adana İli, Çukurova İlçesi, Belediyeevleri Mahallesi, 6668 ada 2 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar,                    Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme,                        Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 4.      Adana İli, Çukurova İlçesi, Kabasakal Mahallesi 11817 ada 1 parseli kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar,                    Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme,                        Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

                                                                                                                                         Soner ÇETİN          

                                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

06.02.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI