06 EYLÜL 2018 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

               T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                                             İ L A N

 

06 EYLÜL 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1.      Çukurova İlçesi, Karalarbucağı (Beyazevler) Mahallesi, 7348 ada 5 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan 1 adet itiraz.

 

2.      2019 Mali Yılı Vergi, Ücret ve Harç Tarifesine ait Encümen Kararı.

 

 

 

 

 

 

 

   Soner ÇETİN    
  Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

05.09.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI