03 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

             

        

                                                                          T.C.
                                              ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
                                                                 B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                           

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

03 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

1- Taziye evleri alanlarının tespit edilmesine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor,  Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

      2- İlçemizde çöp konteynırlarının yerlere gömülmesi için yer tespitinin yapılmasına ilişkin Çevre, İmar, Plan Bütçe, Ulaşım, Emlak, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kanunlar, Halkla İlişkiler, Tüketiciyi Koruma, Turizm, Sağlık Komisyon Raporu.

 

 

  

                                                                                                             Mustafa SELEK 
                                                                                                          Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2014

M.BOĞA

Yazı İşleri Md.   S.EYİ

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI