7 AĞUSTOS PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                    T.C.

                                  ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                         B A Ş K A N L I K

 

Konu : Meclis Gündemi

 

                       07 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE

                      BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                             OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1- Yeni eğitim öğretim yılında ve bundan sonraki süreçte çalışmalarımızda Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyoloji Bölümü ile ilgili üniversite kluplerinin bilgi birikimi, tecrübe ve akademik yetkinliklerinden yararlanmak maksadiyla ortak proje ve çalışması yapılmasına ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

                                                                                               Soner ÇETİN
                                                                                             Belediye Başkanı

 

 

 

04.08.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI