07 ARALIK 2018 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                               T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                               

07 ARALIK 2018 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

     1. 01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında çalıştıracağımız tam zamanlı sözleşmeli     personellerin Maliye Bakanlığı'nca belirlenen sınırlar dahilinde olmak şartıyla aylık ücretlerinin belirlenmesi.

 

    2. Geçici İşçi Vizesi.

 

  1. Belediye Meclisi’nce Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası (TÜM- YEREL-SEN) ile görüşme yapmasına ve ek protokol imzalaması için Belediye Başkanma Belediye Meclisi’ nce Anayasa, Uluslar arası sözleşmelerin ve 4688 Sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince 31.03.2019 tarihine kadar yetki verilmesi.

 

 

 

 

Soner ÇETİN    
  Belediye Başkanı

 

 

06.12.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI