.

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                               

06 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1.      Adana İli, Çukurova İlçesi Karslılar Mahallesi 8319 ada 1 parsel nolu gayrimenkulde bulunan Belediyemize ait hissenin bedelsiz Maliye Hazinesine devredilmesine ilişkin  Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

2.      Çukurova İlçesi Huzurevleri mahallesi 7164 ada 1-2-3 parsellerde Adana 1.İdare Mahkemesinin 2018 484 E 2018/1034 K sayılı kararına göre 1/5000 Ölçekli planların iptal edilmesine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

3.      Çukurova İlçesi Kabasakal ve Şambayadı mahallelerinin kuzey kısımlarını kapsayan, Kabasakal mezarlığının etrafını içine alan yaklaşık 700 ha’lık alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

 

Soner ÇETİN  
    Belediye Başkanı

 

 

 

05.02.2019

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

ÇUKUROVA BELEDIYESI