03 TEMMUZ 2018 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                

03 TEMMUZ 2018 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

  1. 1.      Çukurova İlçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi 7691 ada 5-6 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi.

 

  1. 2.      Çukurova İlçesi Belediyeevleri Mahallesi, 6978 ada 3 parsel ve Huzurevleri mahallesi 11141 ada ile 7131 adaların arasındaki kalan alan için 2.İdare Mhakemesinin 201/660 E, 2018/333 K sayılı kararıyla iptal kararına göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının değerlendirilmesi.

 

  

Soner ÇETİN       
Belediye Başkanı

 

 

 

02.07.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.V.E.ATALAY

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI