2 ARALIK 2015 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                         T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                  

Konu : Meclis Gündemi          

 

İ L A N 

02 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      Mülkiyeti Belediyemize ait olan Huzurevleri Mahallesi 6.748,00 m² yüzölçümlü 7191 ada, 1 parsel ve 1.848, 00 m² yüzölçümlü 7193 ada,                            1 parsellerin amacına uygun olarak kullanılmak üzere Çukurova İmar İnş.Taah.San.Tic.A.Ş adına tahsisinin yapılıp-yapılmaması
  2. 2.      04.09.2014 gün ve 77 sayılı İçkili Yerlerin tespiti ile ilgili Meclis Kararının tadil edilmesi.

 

 

 

                                                                                                                           Soner ÇETİN    
                                                                                                                         Belediye Başkanı

 

 

01.12.2015

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI