06 NİSAN 2018 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                  

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                     İ L A N

06 NİSAN 2018 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE 

                                                   BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                       OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi, 7347 ada 2 parsel imar planında Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 tarih ve 96 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 2.      İlimiz Çukurova İlçesi Karalarbucağı (Beyazevler) Mahallesi 7348 ada, 5 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 3.      İlimiz Çukurova İlçesi, Karalarbucağı (Beyazevler) Mahallesi 7347 ada, 1 ve 6 parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 4.      İlimiz Çukurova İlçesi, Karalarbucağı (Beyazevler) Mahallesi 7372 ada, 9 parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 5.      İlimiz Çukurova İlçesi, Karalarbucağı (Beyazevler) Mahallesi, 7328 ada 4 parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan 1 adet itirazın reddine İlişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

  1. 6.      Çukurova İlçesi, Belediyeevleri Mahallesi, 6978 ada 3 parsel ve Huzurevleri Mahallesi 11141 ada ile 7131 adaların arasında kalan alan için 2.İdare Mahkemesinin 2017/660 E sayılı kararıyla Yürütmenin Durdurulması kararı ile bu karara yapılan itiraz hakkındaki Konya Bölge İdare Mahkemesinin 2018/112 Y.D İtiraz no ile red edilen kararına gore 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değerlendirilmesine İlişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 7.      Çukurova İlçesi, Karahan Mahallesi, 11732 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 8.      İlimiz Çukurova İlçesi sınırlarında kalan yapılarda yol boyu ticaret teşekkül etmiş alanlarla ilgili düzenlemelere ait İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 9.      Çukurova İlçesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde yaklaşık 150 Ha alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu.

 

 

 

                                                                                                               Soner ÇETİN        
                                                                                                             Belediye Başkanı

 

05.04.2018

M.BOĞA

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI