05 AĞUSTOS 2018 PAZAR MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                               

05 AĞUSTOS 2018 PAZAR GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                           BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 7372 ada 8-9 parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

 

 

 

 

 

Soner ÇETİN   
   Belediye Başkanı

  

02.08.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI