03 MAYIS 2016 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                        T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                              İ L A N

    

03 MAYIS 2016 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                  BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      İlimiz Çukurova İlçesi Şambayadı Mahallesi 11187 ada 6 parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar,                    Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 2.      Kamu Yararına Tahsis.

 

 

                                                                                                                                   Soner ÇETİN                      

                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

02.05.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI