07 NİSAN 2017 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                            

Konu : Meclis Gündemi          

 

07 NİSAN  2017 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                 BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      Çukurova İlçesi Göl mahallesi 23mt enkesitli imar yoluna ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütce, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

  1. Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireçocağı (100. Yıl) Mahallesi, 12909 ada, 2 parselin uygulama imar planı tadilatına ilişkin İmar, Kanunlar,   Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe,  İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 3.      Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında kurulmakta  olan  ve Belediyemizce üstü kapalı hale getirilen Güzelyalı Semt Pazarının katkı bedelinin 300,00.-TL olarak belirlenmesi.

 

 

                                                                                                                                      Soner ÇETİN                   

                                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

 

06.04.2017

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI