9 TEMMUZ 2015 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                 T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                               

Konu : Mclis Gündemi                                                                                   

 İ L A N

 

09 TEMMUZ 2015 PERŞEMBE  GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                        BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                         OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.     İlimiz Çukurova İlçesi, Güzelyalı, Toros, Yurt, Huzurevleri, Belediyeevleri ve 100. Yıl Mahalleleri sınırları içerisinde kalan kesinleşmiş 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar  Planlarında sehven yapılan hataların düzeltilmesine yönelik İmar Planı  Değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler,  Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  2. 2.     Çukurova Belediye Meclisinin 04.12.2014 tarih ve 99 sayılı kararı hakkında Adana 2.İdare Mahkemesinin Esas 2014/2821 dosyasında yürütmeyi  durdurma kararının görüşülmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler,  Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  3. 3.     5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereğince Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mah. 7811 ada, 2 parsel, Şambayadı Mah. 1193 ada,  3 parsel, 11187 ada, 9 parselde Çukurova Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih ve 48 sayılı kararıyla onaylanan plana 2 adet itiraza ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

                                                                                                                                                Soner ÇETİN   
                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

 

08.07.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI