06 HAZİRAN 2014 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

 

 

06 HAZİRAN 2014 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                           BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

1-  Aksagaz ile Çukurova Belediyesi arasında yapılacak olan Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Tüketiciyi Koruma, Tarife, Hesap İnceleme, Sağlık, Plan Bütçe, Çevre, Emlak, Deprem ve Afet, Ulaşım Komisyon Raporu.

 

                        2-  100.Yıl Afet Bölgesi.

 

           3-  Zabıta Müdürlüğünün İşgaliye Harcının belirlenmesi.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Soner ÇETİN   
                                                                                                                Belediye Başkanı

 

 

 

04.06.2014

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md.  S. EYİ

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI