,

                                                                                 T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                               

04 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1.    Çukurova İlçe Belediyesine ait 2019 Mali yılında uygulanacak olan Vergi, Harç ve Ücretlere ait tarifede İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ücret kalemlerinin ve ilgili müdürlüğün tahsil etmekte olduğu fen vize ücretlerinde bazı muafiyetler getiren ibarenin eklenmesine ilişkin Encümen Kararı.

 

  1.    Çukurova İlçesi Toros Mahallesi 6357 ada 3 parsel için 3.İdare Mahkemesinin 2018/215 E. sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme,                   İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  

Soner ÇETİN 
    Belediye Başkanı

 

 

31.01.2019

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI