8 OCAK 2019 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                             

Konu : Meclis Gündemi          

 

İ L A N

                                                               

08 OCAK 2019 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. Adana İli, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesi, 6814  ada,  5 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
  2. Beyazevler Mahallesi imar sorunlarının araştırılması ve değerlendirilmesine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu

 

 

                                                                                                                                                                 Soner ÇETİN                      

                                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

 

07.01.2019

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

 Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI