02 TEMMUZ ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

 T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

 

02 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                            OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

1-      1 Dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun 3 Dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak değiştirilmesi.

 

2-      1 Dereceli 1 Adet Mühendis Kadro İhdasi.

 

3-      İstihdam edilen Sözleşmeli Personelin 2014 Yılı için ücretinin belirlenmesi. 

 

 

 

   Soner ÇETİN

             Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2014

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Md.  S. EYİ

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI