06 OCAK 2018 CUMARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                            

Konu : Meclis Gündemi          

                                                              

06.01.2018 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’DA  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1-    Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2016 tarih ve 247 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediyesince kamulaştırma kapsamına alınarak kamulaştırmasına onaylanan 27.07.2016-29.08.2016 tarihleri itibari ile askıda olan Büyükdikili Mah. 11838 adanın 1/25.000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine 4 adet itiraza ilişkin İmar,  Kanunlar,   Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Plan Bütçe, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

2-    Adana İli, Çukurova İlçesi Karalarbucağı(Güzelyalı) Mahallesi 6146 ada 18 nolu parselde Belediyemize ait 245345/585609(2.453,45m²) hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendi gereğince bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına devrine ilişkin  Kanunlar, İmar, Gençlik Spor,                  Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Plan Bütçe, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu. 

  

 

 

                                                                                                                             Soner ÇETİN         
                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

05.01.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI