03.03.2011 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                               T.C.

ADANA İLİ

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                             B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                                  

                                                                                                                     

Konu : Meclis Gündemi                                                                            

 

 

 

03 MART 2011 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ        

MECLİS  SALONUNDA TOPLANACAK

             OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

1-      Tapunun Karalarbucağı Mahallesi, N34C22A3B (21.M.IV) pafta, 7342 ada,             1-2 (6) ve 3 parselin imar planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Çevre, Ulaşım, İnsan Hakları, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Eğitim, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler Müşterek Komisyonu Raporu.

 

2-      Belediyemiz Sınırları içerisinde bulunan Belediyeevleri Mahallesinin Kentsel Değişim ve Dönüşüm Projesinin Hazırlanması.

 

3-      Belediyemiz sınırları içerisindeki park ve koruluklara isim verilmesi.

ÇUKUROVA BELEDIYESI