05 ARALIK 2017 SALI GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                      T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                              

Konu : Meclis Gündemi          

İ L A N

05 ARALIK  2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE 

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

                                                                                         

1. İlimiz Çukurova İlçesi sınırları içerisinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında gerek kadastro gerekse de yapılaşma havalandırma, güneşlenme ve sosyal donat! eksikliğinden kaynaklı sorunlu alanlar mevcut olup Kentsel Dönüşüm Özel Proje alanlarının araştırılarak belirlenmesine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

                                                                                                                                                   Soner ÇETİN         
                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

 

28.11.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.V.E.ATALAY

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI