01 EKİM 2015 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

 ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                               

01 EKİM 2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      2016 Mali Yılı Vergi, Ücret ve Harç Tarifelerine ilişkin Tarife, Plan Bütçe, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 2.      2016 Mali Yılı Performans Programına ilişkin Plan Bütçe, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

 

Soner ÇETİN 
Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

28.09.2015

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI