05 HAZİRAN 2014 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                      T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

 

 

05 HAZİRAN 2014 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                      OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

                        1- Kadro İhdası

                         2- Sözleşmeli Personel

                        3- 657 sayili Devlet Memurları Kanununun 214.maddesine dayanılarak hazırlanan “Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği” ne ilişkin Eğitim, İmar, Plan Bütçe, Çevre, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

 

 

 

                                                                                                                    Soner ÇETİN  
                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

 

04.06.2014

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md.  S. EYİ

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI