03.02.2015 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

 

İ L A N

 

03 ŞUBAT 2015 SALI  GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                         BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                        OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

 

 

 

1- Tataristan’ın Başkenti Kazan Şehri ile Kardeş Kent Olunması.

 

2-  Cemevlerinin İbadethane Olarak Sayılması.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Soner ÇETİN                        

                                                                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

02.02.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI