01 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                               

01 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-      Çukurova İlçe Belediye Meclisi tarafından 05.07.2018 tarih ve 56 sayılı kararında sehven yazılan Kurttepe Mahallesi 8454 ada 17 ve 18 parsellerin  8154 ada 17 ve 18 parseller olarak değiştirilmesi için yeniden meclis kararın alınması.

 

 

Soner ÇETİN  
     Belediye Başkanı

 

06.07.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI