04 Temmuz 2014 Cuma Meclis Gündemi

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

 

 

04 TEMMUZ 2014 CUMA GÜNÜ SAAT 10.00’DE  

                                                BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

1-  Zabıta Müdürlüğünün İşgaliye Harcının belirlenmesine ait Tarife, İmar, Kanunlar, Plan Bütçe, Hesap İnceleme, Emlak, Ulaşım, Halkla İlişkiler, Turizm, Çevre,  Kültür ve Sanat Komisyon Raporu.

 

 

 

 

   Soner ÇETİN

             Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2014

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md.  S. EYİ

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI