07 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                      T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                                

Konu : Meclis Gündemi          

                                                               

                                                               

07 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-      2018 Mali yılı içerisinde St.Petersburg-Helsinki-Riga’ya düzenlenecek Yurt Dışı Araştırma ve İnceleme Gezisi.

 

 

 

 

 

 

Soner ÇETİN     
Belediye Başkanı

07.06.2018
E.YOLAÇAN
Yazı İşleri Müd.M.KURT
Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI