03 KASIM 2016 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                     

Konu : Meclis Gündemi            

                                                               

03 KASIM  2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      04.07.2011     Tarih ve 50 sayılı meclis kararının iptal edilerek, ifraz işlemi sonrası Adana Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından üzerine atletizm pisti ve idari bina yapılan kısmın tahsisinin yapılmasına ve ifraz işlemi yapılması için Çukurova Belediye encümenine yetki verilmesi.

 

 

                                                                                                                                  Soner ÇETİN                       

                                                                                                                                Belediye Başkanı

 

 

02.11.2016

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI