.

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

                                                                                                                         

6 MART 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                           BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-      Çukurova İlçesi Karalarbucağı (Beyazevler) mahallesi 7347 ada 2 parselde Çukurova Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 34 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planına değişikliğine yapılana 2 adet itiraz.

 

 

 

 

 

 

Soner ÇETİN 
   Belediye Başkanı

 

05.03.2019

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI