01.02.2011 SALI GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

       İ  L  A  N

 

 

 

01 ŞUBAT 2011 SALI GÜNÜ SAAT  17.00’DE  

BELEDİYEMİZ MECLİS  SALONUNDA TOPLANACAK

                      OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-      Tapunun Kanalüstü (Yurt) Mahallesi, N34C21B2A – N34C21B2D (22.K.III- 21.K.II) pafta, 6446 ada, 1 parselin imar planı değişikliği.

 

2-      Tapunun Karalarbucağı Mahallesi, N34C22A3B(21.M.IV)  pafta, 7342 ada, 1-2 (6) ve 3 parselin imar planı değişikliği.

3-     Müdür ünvanlı personelle ilgili meclise bilgi verilmesi

 

                                                           

ÇUKUROVA BELEDIYESI