10 Ekim 2014 Cuma Meclis Gündemi

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi

                                                                          

                                                                      

 

09 EKİM 2014 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                      BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                      OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

1- 2015 Mali Yılı Performans Programına ilişkin, Plan Bütçe, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat,                    AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Soner ÇETİN                    

                                                                                                                              Belediye Başkanı

 

 

 

 

08.10.2014

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md.  S. EYİ

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI