04 AĞUSTOS 2016 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                             

Konu : Meclis Gündemi          

                                                  

                                                                               İ L A N

 

04 AĞUSTOS 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                             OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      İlimiz Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi 6462, 6463, 6464, 6465 adalarda Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.03.2016 tarih ve 114 sayılı kararına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

  1. 2.      Ödüllü yarışma ve spor müsabakalarında verilecek ödül miktarı ve niteliğiyle ilgili Belediye Başkanı tarafından belirlenecek komisyon üyeleriyle karar verilmesi.

 

 

                                                                                                                    Soner ÇETİN                     

                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

 

03.08.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI