02.HAZİRAN 2014 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                           T.C.

                                                    ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                                         B A Ş K A N L I K

                                                  02 HAZİRAN 2014 SALI  GÜNÜ SAAT 17.00’DE

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                      OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEMİ

 

           1-      İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği.

 

 

 

 

                                                                                                                       Soner ÇETİN                      
                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

 


 

Başkan Yardımcısı M.SELEK

Yazı İşleri Md.  S. EYİ

N.ÖZKARDEŞ

29.05.2014

ÇUKUROVA BELEDIYESI