03 ŞUBAT 2018 CUMARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

    İ L A N

 03 ŞUBAT 208 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’DE  

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

1-      Mülkiyeti Belediyemize ait Kurttepe (Belediyeevleri) Mahallesi 70145 ada 1 parsel 4.676m² yüzölçümlü taşınmazın Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi.

 

 

Soner ÇETİN   
                   Belediye Başkanı

 

 

02.02.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI