06 MART 2018 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                      T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

  

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                                                                                                  

06 MART 2018 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                      OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      Çukurova İlçesi Belediyeevleri(Kurttepe) Mahallesi 5963 ada 1 parsel içinde bulunan 4m²(2x2) ebadında çayocağı ve müştemilatın kullanım hakkının 10(on) yıllığına kiralama ihalesi yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi.

 

  1. 2.      Çukurova İlçesi Belediyeevleri(Kurttepe) Mahallesi 7191 ada 1 parsel içinde bulunan 4m²(2x2) ebadında çayocağı ve müştemilatın kullanım hakkının 10(on) yıllığına kiralama ihalesi yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi.

 

  1. 3.      Çukurova İlçesi, Belediyeevleri Mahallesi, 6978 ada 3 parsel ve Huzurevleri mahallesi 11141 ada ile 7131 adaların arasındaki kalan alan için 2.İdare Mahkemesinin 2017/660E sayılı kararıyla Yürütmenin Durdurulması kararı ile bu karara yapılan itiraz hakkındaki Konya Bölge İdare Mahkemesinin 2018/112 Y.D İtiraz no ile red edilen kararına göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.

 

 

 Soner ÇETİN 
               Belediye Başkanı

 

05.03.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI