2 MAYIS 2016 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                   

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

                                                                         İ L A N

02 MAYIS 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM       

         

  1. 1.      İlimiz Çukurova İlçesi sınırlarında alınacak yapı ruhsatlarında engelli vatandaşlarımızla ilgili düzenlemelere ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor,                     Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları,                      Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,                      Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu
  2. 2.      2015 Mali Yılı Gider-Gelir Kesin Hesabı.

 

 

 

 

                                                                                                                           Soner ÇETİN          
                                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

 

 

28.04.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

2 MAYIS 2016 MECLİS GÜNDEMİ

ÇUKUROVA BELEDIYESI