.

                                                                                       T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                               

7 MART 2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-      Mülkiyeti Belediyemize ait olan Bülent Ecevit Sanat Parkı içerisindeki müzik atölyesinde Adana Korolar Federasyonu’nun müzik çalışmalarını burada yapabilmeleri.

 

 

 

Soner ÇETİN
    Belediye Başkanı

  

06.03.2019

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI