03 ŞUBAT 2017 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                           

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                                 İ L A N

 

03 ŞUBAT 2017 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                   BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

      1.        Adana 1.İdare Mahkemesinin 2016/266 sayılı Esas ve 2016/1182 sayılı kararı gereği, Çukurova Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 107 sayılı tahsisin iptali.

 

      2.          Adana İli, Çukurova İlçesi, Kurttepe(Huzurevleri) mahallesi, 11141 ada, 3 nolu 2.400,18m² yüzölçümlü parselde bulunan 10051/120009(201,02m²) Belediyemiz hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre bedelli veya bedelsiz olarak Maliye Hazinesi(Milli Eğitim Müdürlüğü) adına devri.

 

     3.  Adana İli, Çukurova İlçesi, Belediyeevleri mahallesi, 6668 ada 2 parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

 

                                                                                                                                   Soner ÇETİN                      

                                                                                                                                Belediye Başkanı 

 

02.02.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI