10 MART 2017 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                               İ L A N

10 MART 2017 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                   BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Kadro İhdası
  2. Sözleşmeli Personellerin 2017 yılı için aylık ücretlerinin belirlenmesi.

 

 

                                                                                                                               Soner ÇETİN                      

                                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

08.03.2017

M.BOĞA

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI