5 EKİM 2016 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                           

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                                     İ L A N

                                                               

05 EKİM 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      2017 Mali Yılı Gider-Gelir Bütçesi.

 

 

                                                                                                                                     Soner ÇETİN 
                                                                                                                                 Belediye Başkanı                 

                                                                                                                                     

 

 

 

04.10.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.V E.ATALAY

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI