.

                                                                                        T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                   

 

                                                                            İ L A N

                                                                                                                                      

12 MART 2019 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                        OLAN BELEDİYE OLAĞANÜSTÜ MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1-      Çukurova İlçesi, Şambayadı, Esentepe, Kabasakal, Kireçocağı mahallerini kapsayan 1000 Ha lık alanda Adana 2.İdare Mahkemesinin 2018/551 E. Sayılı kararıyla Yürütmenin Durdurulması kararı.

 

 

 

 

Soner ÇETİN  
       Belediye Başkanı

 

 

 

08.03.2019

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI