02 KASIM2015 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ADANA İLİ

                                                            ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sayı   : 58631672/301/                                                                          …/…/2015                                                                                                       

Konu :  Meclis Gündemi

 

                                                                          İ L A N

 

1- Kamu Yararına Tahsis edilen gelirlere ilişkin Plan Bütçe, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

                                                                                                                               Soner ÇETİN

                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

 

27.10.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI