11 EYLÜL 2017 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                       T.C.

  ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                           11 EYLÜL 2017  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1. Çukurova İlçesi, Memişli Mahallesi 222 ada 32-40-43 parsellerde Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2017 tarih ve 76 sayılı kararıyla kesinleşen 1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planına Uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

2. Çukurova İlçesi, Memişli Mahallesi 222 ada 6-8-10 parsellerde Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2017 tarih ve 435 sayılı kararıyla kesinleşen 1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planına Uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

3. Gayrimenkul Satış Komisyonunda görevlendirilecek olan Asil ve Yedek Üyenin Seçimi.

 

4. Çukurova İlçemizde bulunan 77196 sokağı Şehit Pilot Yüzbaşı Serhat SIĞINAK isminin verilmesi için konunun Adana Büyükşehir Belediyesi meclisince gerekli karar alınmak üzere tavsiye edilmesi.  

 

  

 

Soner ÇETİN  
     Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

08.09.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI