5 HAZİRAN 2012 SALI GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

05 HAZİRAN 2012 SALI GÜNÜ SAAT 17:00'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

1- Sivil Savunma Uzmanlığı Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Kanunlar, İmar,  Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları,                Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık,               Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim,             Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

 

 

 

 

 

Yıldıray ARIKAN

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

04.06.2012

A.ZENGİN

Yazı İşleri Md. Şefi M. G. ÇERTMEK

Yazı İşleri Md. V. S. EYİ

Başkan Yardımcısı. A. ÖZKUL

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI