7 EKİM 2016 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                                            İ L A N 

  07 EKİM 2016 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                  BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bazı binaların çatılarına çelikkule imalatında bulunmak ve ruhsata bağlamak için belediyemize başvurularini değerlendirmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yetki verilmesi.

 

  1. İlimiz Çukurova İlçesi Karalarbucağı(Beyazevler) Mahallesi 7328 ada,                    4 parselin 1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan               1 adet itiraza ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu
  2. 2017 Mali Yılı Yatırım Programına ilişkin Plan Bütçe, Kanunlar, İmar,                  Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,   Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

                                                                                                                                  Soner ÇETİN               
                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

06.10.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.V E.ATALAY

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI